Wypowiedzenie umowy o pracę i zwolnienie dyscyplinarne – możliwe rozstrzygnięcia sądu pracy