Sprawy karne Łódź

Masz pytania dotyczące przebiegu postępowania karnego? Borykasz się z problemem natury prawnej i szukasz zaufanej osoby, która mogłaby udzielić Ci rzetelnych porad? Jeżeli potrzebujesz doradztwa w zakresie prawa karnego, powinieneś zwrócić się do naszej Kancelarii. Zapewniamy profesjonalne podejście do każdej podejmowanej sprawy karnej i pełną dyskrecję. Dzięki dogłębnej znajomości przepisów prawa z pewnością będziemy w stanie udzielić profesjonalnej pomocy i rozwiać wszelkie wątpliwości związane z przebiegiem procesu karnego.

Doznałeś ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub spotkało to bliską Ci osobę? Przestępstwo stało się przyczyną tragedii w Twojej rodzinie? Udzielimy niezbędnych porad i dołożymy wszelkich starań, by sprawy dotyczące przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu zostały przeprowadzone w należyty sposób.

Stałeś się ofiarą kradzieży lub wyłudzenia? Twoje mienie uległo nieodwracalnym zniszczeniom? Kontaktując się z nami w związku z przestępstwem przeciwko mieniu czy w sprawie przestępstwa gospodarczego, zyskasz pewność, że zadbamy o sprawiedliwe wynagrodzenie poniesionych strat.

Brałeś udział w wypadku komunikacyjnym lub straciłeś w nim bliską osobę? Uczestniczyłeś w kolizji spowodowanej przez kierowcę prowadzącego pojazd w stanie nietrzeźwości? Odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa na drodze i zadbamy o sprawiedliwe rozpatrzenie każdej sprawy.

Padłeś ofiarą pomówienia lub zniewagi? Jesteś świadkiem naruszenia nietykalności cielesnej i zamierzasz zareagować? Zadbamy o to, aby każda osoba poszkodowana odzyskała poczucie bezpieczeństwa i dołożymy wszelkich starań, by wynegocjować satysfakcjonujące zadośćuczynienie dla osoby pokrzywdzonej.

Zostałeś niesprawiedliwie posądzony o naruszenie etyki zawodowej i czeka Cię postępowanie dyscyplinarne? Masz pytania odnośnie spraw nieuregulowanych przepisami dotyczącymi postępowania dyscyplinarnego? Rozwiejemy Twoje wątpliwości i pomożemy wyjść z trudnej sytuacji obronną ręką.

Masz liczne wątpliwości w kwestii spraw karnych? Potrzebujesz rzetelnej porady lub przedstawiciela w sądzie? Chętnie służymy pomocą w odpowiedzi na wszystkie pytania i oferujemy możliwość reprezentowania Cię w każdego rodzaju sprawach sądowych z zakresu prawa karnego.

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą pokrzywdzoną, czy oskarżycielem w sprawie karnej, możesz zwrócić się do nas z dowolnym pytaniem lub prośbą o reprezentowanie w sądzie. Dzięki doskonałej znajomości prawa karnego jesteśmy w stanie zagwarantować, że podejmiemy się każdej sprawy.

Jak pracuję

Indywidualne podejście do Klienta

Podejmując sprawę Klienta, gwarantuję kompleksowe podejście do problemu i sprawne odnalezienie optymalnego rozwiązania. Każdą rozpoczętą sprawą zajmuję się od początku do samego końca.

Przejrzyste zasady współpracy

Już podczas pierwszego spotkania jestem gotów zaprezentować Klientowi główne założenia potencjalnej strategii procesowej lub nawet jej kilku alternatywnych wersji. Każdy krok postępowania konsultuję z Klientem.

Otwartość na Klienta

Jestem otwarty na wszelkie uwagi i sugestie. Zawsze chętnie spotykam się na konsultacje w celu przedyskutowania wszelkich wątpliwości i wspólnego odnalezienia satysfakcjonującego rozwiązania.

Całodobowa dostępność

Jestem do dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Oferuję pomoc prawną o dowolnej porze dnia i nocy, a także odpowiadam na wszystkie telefony. Interes Klienta zawsze stawiam na pierwszym miejscu.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej?

Sprawy karne FAQ

Istnieje wiele pytań, które chciałbyś nam zadać? Nie wiesz, od czego tak naprawdę powinieneś zacząć? Zobacz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają nasi Klienci, a może znajdziesz wśród nich przydatne informacje. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

Sam fakt zainicjowania postępowania karnego nie wymaga uiszczania opłat ze strony pokrzywdzonego – niezależnie od tego, czy toczy się ono z urzędu, czy na jego wniosek. Oskarżony, który został skazany, zostaje zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów postępowania. Obligatoryjne jest także zwrócenie kosztów procesu oskarżycielowi posiłkowemu.

Do środków ochrony i pomocy pokrzywdzonych i świadków w postępowaniu karnym należą ochrona na czas czynności procesowej, ochrona osobista oraz pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje rodzinom, a także osobom niespokrewnionym, pokrywającym koszty pogrzebu. Obowiązuje, kiedy osoba zmarła posiadała ubezpieczenie, pobierała emeryturę lub rentę, była na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub zasiłku macierzyńskim. Rodzina otrzymuje w tym wypadku świadczenie w pełnej wysokości, natomiast osoby trzecie jedynie do wysokości wydatków poniesionych na pogrzeb.

Źródłem dowodowym w postępowaniu karnym może być dowolny nośnik informacji, czyli każda osoba lub rzecz dostarczając informacji uczestnikom procesu, takim jak adwokat. Sprawy karne dopuszczają wyłączenie dowodzenia faktów powszechnie znanych.

Sprawy karne dotyczące pomówienia lub zniesławienia funkcjonują w trybie prywatnoskargowym. Pokrzywdzony, stający się oskarżycielem prywatnym, który może posiadać pełnomocnika, powinien wnieść prywatny akt oskarżenia do sądu, opłacić akt oskarżenia oraz popierać go przed sądem.

Zadośćuczynienie jest uznawane w przypadku naruszenia dóbr osobistych. Sąd może wziąć pod uwagę dotychczas poniesione przez pokrzywdzonego koszty, jednak nie one będą stanowić o wysokości zadośćuczynienia. Decydującą kwestią jest natomiast charakter naruszonego dobra i rozmiar krzywdy.

Uczestnikiem postępowania karnego jest każda osoba, która bierze udział w postępowaniu w roli określonej przez prawo: organy procesowe, strony, przedstawiciele społeczni, przedstawiciele procesowi, pomocnicy procesowi oraz osobowe źródła dowodowe.

Postępowanie dyscyplinarne ma miejsce w przypadku stwierdzenia naruszenia przez członka grupy zawodowej (lub innej) obowiązków, etyki służbowej lub zawodowej lub wynikającej np. ze nauczyciela akademickiego. Odpowiedzialności dyscyplinarnej bezwzględnie podlegać będą wszystkie osoby wykonujące zawód lub należące do grup, od których wymaga się szczególnej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków.

Prawo karne na naszym blogu

Nadużycie uprawnień funkcjonariusza publicznego – art 231 kk– co warto wiedzieć?

Sprawowanie funkcji funkcjonariusza publicznego często wiąże się z dostępem do określonych przywilejów lub informacji, które powinny być wykorzystywane wyłącznie w zgodzie z przepisami prawa. Niestety statystki KGP pokazują, że rocznie dochodzi

Art 233 kk– co warto wiedzieć?

Rezultat wielu postępowań sądowych, zarówno karnych, administracyjnych, jak i cywilnych opiera się na dowodzie z przesłuchań świadków. Jeżeli składają oni fałszywe zeznania, sąd może wyrobić sobie mylne przekonanie na temat stanu faktycznego i w rezultacie wydać wyrok, który będzie nieadekwatny do okoliczności zdarzenia.

Art 209 KK – uchylanie się od alimentacji – co warto wiedzieć?

Dane z BIG InfoMonitor pochodzące z początku 2023 roku potwierdzają, że niepłacenie alimentów na czas to problem ponad 600 tysięcy osób. Niealimentacja może być powodem do wszczęcia postępowania karnego wobec zobowiązanego do łożenia świadczenia. Co warto wiedzieć o art 209 kk?