window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-134040861-1');
Artykuł 178 kodeksu karnego - prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego - Kancelaria Cyrański

Artykuł 178 kodeksu karnego – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego