Kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież jako wykroczenie