Prawo rodzinne łódź

Masz przed sobą sprawę rozwodową? Szukasz odpowiedzi na pytania związane z przyznawaniem władzy rodzicielskiej? Jeżeli potrzebujesz doradztwa prawnego z zakresu prawa rodzinnego, nasza Kancelaria adwokacka oferuje Ci kompleksowo takie usługi. Na każdym kroku dbamy o łagodny przebieg spraw dotyczących życia rodzinnego i poszanowanie prywatności naszych Klientów. Gwarantujemy pełen profesjonalizm i dyskrecję w toku prowadzenia spraw, a także po ich zakończeniu, dążąc do rozwiązania małżeństwa z winą lub bez orzekania o winie.

Potrzebujesz pomocy prawnej w związku z nadchodzącą sprawą rozwodową? Masz pytania dotyczące rozwodu z orzeczeniem o winie? W ramach obsługi prawnej nasza Kancelaria adwokacka służy poradami z zakresu prawa rodzinnego, a także reprezentuje Klientów w sprawach o rozwód Łódź i pozostałe miasta centralnej Polski to nasz główny obszar działania.

Potrzebujesz pomocy prawnej w związku z nadchodzącą sprawą rozwodową? Masz pytania dotyczące rozwodu z orzeczeniem o winie? W ramach obsługi prawnej nasza Kancelaria adwokacka służy poradami w zakresie majątku wspólnego, a także reprezentuje Klientów w sprawach o rozwód.

Jako rodzic doświadczasz przeszkód, które na co dzień utrudniają Ci utrzymywanie kontaktu z dzieckiem, a Twoja władza rodzicielska jest podważana? Zależy Ci na prawie do pełnej opieki nad dzieckiem? Nasz adwokat może reprezentować Cię w postępowaniu o przyznanie pełnej władzy rodzicielskiej.

Zostałeś pozbawiony praw rodzicielskich, ale zależy Ci na kontakcie z dzieckiem? Pomożemy Ci zadbać o to, by w ramach prawa rodzinnego uregulować Wasze kontakty i zapobiec ich zakłócaniu przez osoby trzecie, a także doprowadzić do wydania odpowiednich zarządzeń na rzecz Waszej rodziny.

Planujesz złożyć wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka? Wspólnie postaramy się doprowadzić do porozumienia z drugim rodzicem i w ostateczności doprowadzić do ustalenia stałego miejsca pobytu Waszego dziecka.

Potrzebujesz porady w sprawie separacji małżeńskiej? Planujesz wystąpić o sądowe ustalenie ojcostwa? Masz pytania dotyczące adopcji dziecka? Nasza kancelaria adwokacka służy pomocą  i odpowiedziami na wszystkie pytania oraz oferujemy możliwość reprezentowania Cię we wszelkich sprawach sądowych, które obejmują prawo rodzinne, takich jak rozwód, separacja, ustalenie ojcostwa czy przysposobienie.

Adwokat sprawy rodzinne

Indywidualne podejście do Klienta

Sprawy rodzinne to zawsze złożone ludzkie historie, które wymagają odnalezienia optymalnego rozwiązania oraz kompleksowego podejścia do prawa rodzinnego, które gwarantuję. Każdą rozpoczętą sprawą zajmuję się od początku do samego końca.

Przejrzyste zasady współpracy

Już podczas pierwszego spotkania jestem gotów zaprezentować Klientowi główne założenia potencjalnej strategii procesowej lub nawet jej kilku alternatywnych wersji. Każdy krok postępowania konsultuję z Klientem.

Otwartość na Klienta

Jestem otwarty na wszelkie uwagi i sugestie. Zawsze chętnie spotykam się na konsultacje w celu przedyskutowania wszelkich wątpliwości i wspólnego odnalezienia satysfakcjonującego rozwiązania.

Całodobowa dostępność

Jestem do dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Oferuję pomoc prawną o dowolnej porze dnia i nocy, a także odpowiadam na wszystkie telefony. Interes Klienta zawsze stawiam na pierwszym miejscu.

Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa rodzinnego?

Prawo Rodzinne - FAQ

Chcesz zadać nam niejedno pytanie dotyczące prawa rodzinnego, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź odpowiedzi na pytania często zadawane przez naszych Klientów, a być może odnajdziesz wśród nich interesującą Cię informację. Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Prawo rodzinne jest jedną z naszych głównych specjalności, więc skontaktuj się z nami niezwłocznie.

Przed złożeniem pozwu rozwodowego, należy przygotować odpis skrócony aktu małżeństwa, a w przypadku posiadania małoletnich dzieci także skrócone akty ich urodzenia. Ewentualna konieczność dołączenia innych dokumentów będzie zależała od indywidualnego przypadku bowiem sprawy obejmujące prawo rodzinne, a szczególnie rozwody to wbrew pozorom złożona materia.

Dążąc do uzyskania wyroku rozwodowego z orzekaniem o winie, należy liczyć się z faktem, że takie postępowanie może potrwać nawet kilkukrotnie dłużej niż w przypadku, w którym winnymi rozkładu pożycia czują się obie strony. Po zakończeniu sprawy rozwodowej aktualizacji mogą ulec wszelkie roszczenia alimentacyjne. Ich zakres zależy od tego, czy rozwód nastąpił z orzekaniem o winie, czy też bez orzekania – to główna kwestia, jaką należy wziąć pod uwagę, rozważając oba rozwiązania.

W ustawach nie uregulowano wysokości opłaty za prowadzenie sprawy o

rozwód Łódź

, Kraków, Warszawa to miasta, w których może wynieść ona więcej niż w mniejszych miejscowościach. Z tego powodu trudno określić, ile trzeba będzie przeznaczyć na tego typu usługę. Kwestia opłat sądowych jest określona bardziej precyzyjnie – standardowo wynosi 600 zł i może zostać wniesiona w znakach opłaty sądowej, jak i za pośrednictwem przelewu.

Rozwód może być orzeczony tylko wówczas, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Ponadto sąd ma prawo nie orzec rozwodu, jeżeli w jego efekcie mogą ucierpieć wspólne małoletnie dzieci małżonków. Niedopuszczalne jest także udzielenie rozwodu, jeżeli wnosi o niego małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Sprawy rodzinne niestety nie mają szczególnego priorytetu w toku rozpoznawania, nie bez znaczenia jest również indywidualna sytuacja par ubiegających się o rozwód Łódź to miasto, w którym rozwody zdarzają się równie często jak w innych dużych miastach. W skali całego kraju każdego roku rozwodzi się około 50 tysięcy par. Obecnie na rozwód w Łodzi czeka się na ogól kilka miesięcy.

Dla zamieszkujących Łódź jak i całe województwo łódzkie sądem właściwym dla spraw rozwodowych jest Sąd Okręgowy w Łodzi, którego adres to plac Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź. W przypadku braku stałego miejsca zamieszkania sądem właściwym będzie natomiast Sąd Okręgowy w Warszawie.

Separacja w odróżnieniu od rozwodu jest stanem odwracalnym. Zakłada bowiem, że ustanie relacji i więzi małżeńskiej, choć jest zupełne, to jednak niekoniecznie trwałe. Separacja daje więc małżonkom, którzy faktycznie oddalili się od siebie możliwość rozdzielenia formalnego, ale niepowodującego ustania związku małżeńskiego. W związku z tym będąc w separacji, nie możemy wziąć ślubu z inną osobą, czy powrócić do panieńskiego nazwiska. Z istotnych zagadnień warto wskazać, iż separacja wstrzymuje wspólnotę majątkową małżonków, co oznacza, iż nowo powstałe długi nie przechodzą na współmałżonka, a dodatkowo można również wystąpić o podział majątku. Ponadto orzeczenie separacji może wiązać się z koniecznością opłacania alimentów przez jedną ze stron na małoletnie dzieci

W celu umożliwienia dokonania podziału majątku w trakcie sprawy rozwodowej, jedna ze stron postępowania zobowiązana jest do zgłoszenia odpowiedniego wniosku. Musi on wskazywać, jakie składniki majątku będą podlegały podziałowi. Sam wniosek nie powoduje, że sąd orzekający rozwód automatycznie wypowie się w tym zakresie. W tym wypadku szczególnie pomocny może okazać się adwokat, którego specjalizacja obejmuje prawo rodzinne Łódź to miasto, w którym często korzysta się z usług prawników, co świadczy również o świadomości roli, jaką może odegrać podczas sprawy rodzinnej.

Orzeczenie sądu w kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej wymaga wielostronnego rozpatrzenia okoliczności określonej sprawy, dotyczących zarówno dziecka, jak i jego rodziców. Sąd bierze pod uwagę indywidualną ocenę działań rodziców, ich kwalifikacje oraz poziom emocjonalnej więzi pomiędzy nimi a dzieckiem.

Prawo rodzinne wskazuje, że w treści wyroku sprawy o rozwód sąd orzeka wysokość kosztów ponoszonych przez rodziców na rzecz utrzymania i wychowania dziecka. W przypadku, gdy małżonkowie porozumieli się, co do wysokości świadczeń oraz sposobu ich uiszczania, sąd musi zawrzeć regulację tej kwestii w wyroku.

Wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy od faktycznej wielkości potrzeb strony uprawnionej oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości strony zobowiązanej do ich płacenia. W niektórych przypadkach wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może polegać także na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki, których pozbawienie nie zamyka możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem. Podstawą do takich kontaktów jest nie władza rodzicielska, a pokrewieństwo. Podobnie jak dziadkowie mogą kontaktować się ze swoimi wnukami. Ustalenie kontaktów z dzieckiem to często dla stron drażliwy obszar jednak jasno określony przez prawo rodzinne Łódź to miasto, w którym sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej są dość częste. Warto dodać, iż w skali kraju jest takich spraw ponad 20 tysięcy.

Zagadnienie obejmuje kilka przypadków i wbrew pozorom nie istnieje łatwa do określenia górna granica. Główną przesłanką do płacenia alimentów wynikającą z prawa rodzinnego jest brak możliwości samodzielnego utrzymania przez dziecko. Powszechnie uznaje się, iż momentem przerwania obowiązku alimentacyjnego jest ukończenie nauki przez dziecko, bowiem uczeń nie pracuje i nie ma możliwości samodzielnego utrzymania się. Warto jednak pamiętać, iż przepisy prawa rodzinnego dopuszczają uchylenie się od alimentów na rzecz pełnoletniego dziecka jeśli ich wysokość jest trudna do udźwignięcia dla rodzica. Poza tym alimentów nie może być pewne nawet niepełnoletnie dziecko, którego majątek pozwala na samodzielne utrzymywanie się.

Prawo rodzinne, a dokładnie art 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że obowiązek alimentacyjny wygasa z chwilą zawarcia przez byłego małżonka nowego związku małżeńskiego. Ponadto, jeśli zobowiązany do płacenia alimentów nie został uznany podczas sprawy rozwodowej za winnego rozkładu pożycia, taki obowiązek ustaje z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu. Może on zostać przywrócony sądownie, jeśli były małżonek wystąpi skutecznie z powództwem o przedłużenie obowiązku alimentacyjnego.

Prawo rodzinne na naszym blogu

Prawo rodzinne to szeroki obszar zagadnień, który wzbudza niemałe zainteresowanie, stąd często zajmujemy się tym zagadnieniem. Sprawy rodzinne, w szczególności rozwody to często bolesne momenty, dlatego warto zapoznać się z szerszym spojrzeniem na stojące przed Państwem wyzwania. Zapraszamy do lektury postów z kategorii ``Prawo Rodzinne``.

Art 209 KK – uchylanie się od alimentacji – co warto wiedzieć?

Dane z BIG InfoMonitor pochodzące z początku 2023 roku potwierdzają, że niepłacenie alimentów na czas to problem ponad 600 tysięcy osób. Niealimentacja może być powodem do wszczęcia postępowania karnego wobec zobowiązanego do łożenia świadczenia. Co warto wiedzieć o art 209 kk?

Do kiedy płaci się alimenty – jak zakończyć obowiązek alimentacyjny?

Co do zasady prawo rodzinne przewiduje obowiązek alimentacyjny wobec dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Choć jednak rodzice powinni łożyć środki na utrzymanie wspólnych dzieci, zwykle nie jest to zobowiązanie o charakterze bezterminowym.

Brak zgody małżonka na rozwód – jakie masz możliwości?

Czy na rozwód muszą się zgodzić obie strony i kiedy nie jest to niezbędne? Co możesz zrobić, kiedy współmałżonek nie wyraża zgody na rozwód?