Odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego a treść świadectwa pracy