Naruszenia obowiązków pracowniczych, które mogą spowodować zwolnienie dyscyplinarne – art 52 kp