Nadzwyczajne złagodzenie kary, mały świadek koronny – art 60 kk